Czech Republic - Repository of actors

The below list is not an exhaustive list of all actors in Czech Republic working for the integration of migrants, refugees and asylum applicants. However, it provides a good initial overview of a wide variety of actors, their focus and it offers the opportunity for partnership-building.


ORGANISATION TYPE OF ORGANISATION THEMATIC FOCUS LOCATION WEBSITE

Multicultural Centre Pregue/ Multikulturní centrum

NGO Policy advocacy Prague www.mkc.cz
Association of Migration and Integration/Sdružení pro integraci a migraci NGO Integration support Prague www.simi.cz
InBáze NGO Integration support Prague www.inbaze.cz
Centre for Integration of Foreigners/ Centrum pro integraci cizinců NGO Integration support Prague

www.cicpraga.org

People in Need/Člověk v tísni NGO Policy advocacy, Campaigning Prague

www.clovekvtisni.cz

META NGO Training and education Prague www.meta.cz
Středisko migrace - Charita ČR NGO Integration support Prague www.charita.cz
Organizace pro pomoc uprchlíkům NGO Integration support Prague www.opu.cz
South-East Asia - Liaison NGO Integration support, Vietnamese community Prague www.sea-l.cz
Diakonie českobratrské církve evangelické NGO Integration support Prague

www.diakonie.cz

Info- dráček NGO Integration support, campaigning, Vietnamese community Prague

www.info-dracek.cz

Žebřík NGO Integration support Prostějov www.zebrik.org
Most Pro NGO Integration support Pardubice www.mostlp.cz
Slovo 21 NGO Integration support Prague www.slovo21.cz
Poradna pro integraci NGO Integration support Praha, Ústí nad Labem www.p-p-i.cz
Česko- vietnamská společnost
NGO Policy advocacy Prague www.cvs-praha.cz
Diecézní charita Plzeň
NGO
Integration support, Policy advocacy, Protection of human rights
Plzeň https://www.dchp.cz

Consortium of Migrants Assisting Organisations/Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

  Policy advocacy Prague

www.migracnikonsorcium.cz

Transport and Industry Association/Svaz průmyslu a dopravy Employer Organisation Policy advocacy Prague www.spcr.cz
Czech Chamber of Business/ Hospodářská komora Employer Organisation Policy advocacy Prague www.komora.cz
Czech Medical Chamber/Česká lékařská komora
Employer Organisation Policy advocacy Prague https://www.lkcr.cz
Ukrajinská iniciativa Migrants Association Cultural diplomacy Prague www.ukrajinci.cz
Organization of international medical graduates Doktor Čechov/Spolek lékařů se zahraničním vzděláním Doktor Čechov
Migrants association
Integration support, Policy advocacy
Prague https://www.czechdoc.cz
Czech and Moravian Federation of Trade Unions Trade union Policy advocacy Prague www.cmkos.cz
The New Trade Unions/Nové odbory
Trade union
Integration support, Policy advocacy, Protection of human rights
Ptení https://www.noveodbory.cz
Asociace samostatných odborů
Trade union Policy advocacy Prague https://www.asocr.cz
Department of Asylum and Migration Policies, Ministry of Interior/ Oddělení azylové a migrační politiky, Ministerstvo vnitra Ministry Policy making, administration, Oversees relocation of migration and integration Prague www.mvcr.cz
Ministry of Trade/Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry Policy making in the field of labour migration Prague www.mpo.cz
Ministry of Education/ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministry Policy making and administration of education of students with migration background, Policy making of recognition of qualification Prague www.msmt.cz
Refugee Facilities Administration Ministerial Agency Administration of asylum process, Oversees network of regional Centres to Support Integration of Foreigners Prague www.suz.cz
Public Defender of Rights/Veřejný ochránce práv Public Office Protection against conduct of authorities, Protection of human rights Brno

www.ochrance.cz

Governement Council for National Minorities Government Council Policy making, Advisory body of Czech government Prague www.vlada.cz