Czech Republic - Repository of actors

The below list is not an exhaustive list of all actors in Czech Republic working for the integration of migrants, refugees and asylum applicants. However, it provides a good initial overview of a wide variety of actors, their focus and it offers the opportunity for partnership-building.


ORGANISATION TYPE OF ORGANISATION THEMATIC FOCUS LOCATION WEBSITE

Multicultural Centre Pregue/ Multikulturní centrum

NGO Policy advocacy Prague www.mkc.cz
Association of Migration and Integration/Sdružení pro integraci a migraci NGO Integration support Prague www.simi.cz
InBáze NGO Integration support Prague https://inbaze.cz/
People in Need/Člověk v tísni NGO Policy advocacy, Campaigning Prague

https://www.clovekvtisni.cz/

Středisko migrace - Charita ČR NGO Integration support Prague https://www.charita.cz/
Organizace pro pomoc uprchlíkům NGO Integration support Prague https://www.opu.cz/en/
South-East Asia - Liaison NGO Integration support, Vietnamese community Prague http://www.sea-l.cz/cs/
Diakonie českobratrské církve evangelické NGO Integration support Prague

https://www.diakonie.cz/

Info- dráček NGO Integration support, campaigning, Vietnamese community Prague

https://www.info-dracek.cz/

Žebřík NGO Integration support Prostějov https://www.zebrik.org/
Slovo 21 NGO Integration support Prague https://www.slovo21.cz/
Poradna pro integraci NGO Integration support Praha, Ústí nad Labem https://p-p-i.cz/
Česko- vietnamská společnost
NGO Policy advocacy Prague https://www.cvs-praha.cz/
Diecézní charita Plzeň
NGO
Integration support, Policy advocacy, Protection of human rights
Plzeň https://www.dchp.cz

Consortium of Migrants Assisting Organisations/Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

  Policy advocacy Prague

https://migracnikonsorcium.cz/en/

Transport and Industry Association/Svaz průmyslu a dopravy Employer Organisation Policy advocacy Prague https://www.spcr.cz/
Czech Chamber of Business/ Hospodářská komora Employer Organisation Policy advocacy Prague https://www.komora.cz/en/
Czech Medical Chamber/Česká lékařská komora
Employer Organisation Policy advocacy Prague https://www.lkcr.cz/aktuality-322.html
Ukrajinská iniciativa Migrants Association Cultural diplomacy Prague https://www.ukrajinci.cz/
Organization of international medical graduates Doktor Čechov/Spolek lékařů se zahraničním vzděláním Doktor Čechov
Migrants association
Integration support, Policy advocacy
Prague https://www.czechdoc.cz/
Czech and Moravian Federation of Trade Unions Trade union Policy advocacy Prague https://www.cmkos.cz/
The New Trade Unions/Nové odbory
Trade union
Integration support, Policy advocacy, Protection of human rights
Ptení https://www.noveodbory.cz/cz/
Asociace samostatných odborů
Trade union Policy advocacy Prague https://www.asocr.cz/
Department of Asylum and Migration Policies, Ministry of Interior/ Oddělení azylové a migrační politiky, Ministerstvo vnitra Ministry Policy making, administration, Oversees relocation of migration and integration Prague https://www.mvcr.cz/
Ministry of Trade/Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry Policy making in the field of labour migration Prague https://www.mpo.cz/
Ministry of Education/ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministry Policy making and administration of education of students with migration background, Policy making of recognition of qualification Prague https://www.msmt.cz/
Refugee Facilities Administration Ministerial Agency Administration of asylum process, Oversees network of regional Centres to Support Integration of Foreigners Prague http://www.suz.cz/
Public Defender of Rights/Veřejný ochránce práv Public Office Protection against conduct of authorities, Protection of human rights Brno

https://www.ochrance.cz/

Governement Council for National Minorities Government Council Policy making, Advisory body of Czech government Prague https://www.vlada.cz/